PSO – Theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy – Nam tông Kinh, sáng ngày 10/10/2022 (15/9/Nhâm Dần), chùa Pháp Quang (số 482/10/28 Nơ Trang Long, P. 13, TP. HCM, Đồng Nai) tổ chức lễ kết thúc an cư mùa mưa, PL.2566 – DL.2022.

Mở đầu buổi lễ là lễ bái Tam Bảo và thuyết pháp do Tỳ Khưu Mẫn Pháp đảm nhiệm. Sư cho biết ý nghĩa lễ kết thúc An Cư Mùa Mưa như sau:

Ngày rằm tháng 9 âm lịch hàng năm, chư Tỳ khưu Tăng làm lễ Pavāraṇā (tự tứ). Tự tứ tiếng Pàli gọi là Pavāranā, nghĩa là “thỉnh cầu, tùy ý”. Do đó, ngày tự tứ là ngày thỉnh những vị Tỳ khưu  đồng phạm hạnh nói rõ những sai lầm, khuyết điểm dù thấy, nghi hoặc nghe về giới hạnh của mình, bằng tâm từ chỉ lỗi, nhắc nhở, khuyên bảo, tỏ tội lỗi cùng nhau khi nhận thấy đúng trước sự chứng minh của chư tăng để sám hối, từ đó sửa sai, trở nên thánh thiện, tốt đẹp và hoàn thiện bản thân cho riêng mình và cho cả Tăng đoàn, đúng theo tinh thần giới luật Phật giáo truyền thống Nam tông. Ðó chính là ý nghĩa của ngày tự tứ (Pavāraṇā, lời thỉnh mời).

Như Lai cho phép tỳ khưu  đã nhập hạ mãn mùa mưa rồi phải hành lễ Pavāranā theo 3 điều: vì được thấy; vì được nghe; vì được nghi. Pavāranā là sự tỏ cho nhau, thức tỉnh cho nhau, cho khỏi phạm tội để làm gương cho nhau và cho kẻ hậu lai noi theo”.

 Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Nguyễn Ngọc Hùng