PSO – Sáng ngày 11/8/2022 (17/7/Nhâm Dần), theo truyền thống Phật giáo Nam tông Tổ đình Bửu Quang tổ chức lễ Vu Lan PL.2566 – DL.2022.

Đến tham dự và chứng minh buổi lễ có HT. Thích Thiện Tâm, Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trụ trì chùa Phổ Minh; HT. Thích Hộ Chánh, Cố vấn chùa Bửu Long; HT. Thích Pháp Chất, trụ trì Thiền viện Nguyên Thủy, cùng chư Tôn đức Giáo phẩm Chứng minh hệ phái, trụ trì các tự viện cùng chư Tôn đức Tăng Ni.

Buổi lễ mở đầu với nghi thức Phật tử lễ bái Tam Bảo, thuyết pháp và chư Tăng khất thực. Thí chủ chính buổi lễ gồm: chư thiện nam tín nữ cùng chư Phật tử có mặt…

Ngài Hòa thượng cho biết trong buổi thuyết pháp Ý nghĩa của lễ Vu lan tháng 7 Báo hiếu của Hệ phái Theravāda-Phật giáo Nguyên thủy tại Việt Nam nhằm nêu cao tinh thần hiếu hạnh của người Phật tử đối với đấng sinh thành dưỡng dục đã quá cố mà trong kinh tạng Nikaya được đề cập và các bài kệ như: Kệ Sám Hối Phụ Mẫu (KX). Đảnh lễ mẹ, đảnh lễ cha. Kệ Sám Hối Phụ Mẫu (HK).

Hòa thượng dẫn kinh cho biết: “Có hai hạng người, này các Tỷ-kheo, ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và Cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, này các Tỷ-kheo, nếu một bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm, cho đến trăm tuổi; nếu đấm bóp, thoa xức, tắm rửa, xoa gội, và dầu tại đấy, mẹ cha có vãi tiểu tiện đại tiện, như vậy, này các Tỷ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Hơn nữa, này các Tỷ-kheo, nếu có an trí cha mẹ vào quốc độ với tối thượng uy lực, trên quả đất lớn với bảy báu này, như vậy, này các Tỷ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. 

Vì cớ sao? Vì rằng, này các Tỷ-kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng, nuôi dưỡng chúng lớn, giới thiệu chúng vào đời này. Nhưng này các Tỷ-kheo, ai đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn an trú các vị ấy vào lòng tin; đối với mẹ cha theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới; đối với mẹ cha xan tham, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào bố thí; đối với mẹ cha theo ác trí tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào trí tuệ. Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo, là làm đủ và trả ơn đủ mẹ và cha..”.

Hòa chung vào sinh hoạt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đến rằm tháng bảy mỗi chùa Theravāda-Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam đều tổ chức lễ đặt Bát hội chư Tăng”.

Buổi lễ kết thúc với cúng dường trai tăng đến chư Tăng chùa Bửu Quang và Tăng đoàn Hệ phái Nam tông Kinh, tụng kinh phúc chúc phước lành đến thân quyến, gia đình thiện nam tín nữ đã cúng dường trong buổi lễ.

Nguyễn Ngọc Hùng