Sáng ngày 6/1 (Rằm tháng Chạp), Tông môn tổ đình Phi Lai và môn đồ tứ chúng đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm húy kỵ lần thứ 17 cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Từ, Thành viên HĐCM, Tổ khai sơn chùa An Sơn (An Giang), Bổn sư của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS đương nhiệm.