PSO – Chiều ngày 18/6/2022, BTS GHPGVN huyện Châu Thành do ĐĐ. Thích Huệ Thắng – Phó Trưởng Ban thường trực BTS Phật giáo huyện làm trưởng đoàn đã đến thăm và cúng dường trường hạ chùa Lưỡng Xuyên, 03 Lê Lợi, P.1, TP. Trà Vinh.

Đón tiếp đoàn có HT. Thích Huệ Pháp – Phó BTS kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh, Thiền chủ Hạ trường; TT. Thích Tâm Khiết – Phó BTS kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh, Phó Thiền chủ Hạ trường cùng Ban chức sự trường.

Tại đây thay mặt cho BTS Phật giáo huyện Châu Thành, ĐĐ. Thích Huệ Thắng đã đảnh lễ Tam bảo, vấn an sức khỏe chư Tôn đức ban chức sự hạ trường và chư Tăng Ni hành giả an cư. Đồng thời tác bạch cúng dường tịnh và tịnh vật giúp chư hành giả đủ điều kiện an cư trong thời gian còn lại và gieo tạo phước điền cho hàng Phật tử tại gia.

Ba tháng An cư Kiết hạ có ý nghĩa rất lớn đối với hàng xuất gia lẫn tại gia. Đó là thời điểm chư Tăng Ni dành trọn thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau giồi Giới – Định -Tuệ, đồng thời đây cũng là cơ hội cho hàng Phật tử tại gia phát tâm gieo trồng ruộng phước, thông qua việc cúng dường, hộ trì, tạo điều kiện thuận lợi cho chư Tăng Ni an cư tu học.

Thay mặt cho Ban chức sự Hạ trường HT. Thích Huệ Pháp đã có đôi lời đạo từ tán thán việc làm ý nghĩa của đoàn. Đồng thời cầu chúc cho  đoàn được an lạc, luôn tinh tấn tu học trong chánh pháp, sở nguyện tùy tâm, sở cầu như ý.

Hàng năm đến mùa an cư, chư Tăng Ni tạm gác lại các Phật sự bận rộn như du hóa, hoằng pháp, hoạt động xã hội, từ thiện, vân tập về một trú xứ để chuyên tâm tu học. Trong ba tháng an cư, chư Tăng Ni hạn chế mọi tiếp xúc bên ngoài, không bị ngoại duyên chi phối hay làm ảnh hưởng. Những hành giả xuất gia thực hiện phận sự an cư tinh tấn trong việc học pháp, hành pháp, nghiêm trì Giới luật sẽ khiến cho công đức, giới hạnh, đạo lực tăng trưởng, xứng đáng là nơi nương tựa và là phước điền của hàng Phật tử tại gia”.

Thanh Minh