https://www.youtube.com/watch?v=DdkZWzjGetk

Phúc Hậu

The post [Video] Hà Nội: Đại lễ khởi công động thổ ngôi Tổ đường và cổng Tam quan chùa Linh Quang appeared first on Phật Sự Online Miền Bắc.