PSO – Sáng ngày 25/10/2019 (27/9 năm Kỷ Hợi) tại thiền viện Thiện Minh (xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đã diễn ra lễ dâng y Kathina – Một trong những lễ lớn và quan trọng của Phật giáo Theravada.

Quang lâm chứng minh buổi Lễ có đức Trưởng lão HT.Trì Giới, HT.Tịnh Giác – đồng Giáo phẩm Phật giáo Nam tông; HT.Thiện Pháp – Trụ trì chùa Thiền Quang 1; HT.Thiện Nhân – Ủy viên HĐTS, Phó BTS Phật giáo quận 9 (TP.HCM), Trụ trì chùa Xá Lợi Phật Đài; HT.Giác Sơn – Ủy viên HĐTS, Phó BTS Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, Trụ trì chùa Siêu Lý (TP.Vĩnh Long); TT.Chánh Định – Phó ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Trụ trì chùa Tam Phước (huyện Long Thành); ĐĐ.Minh Tấn – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng tổ đình Bửu Quang (quận Thủ Đức, TP.HCM), Tri sự thiền viện Thiện Minh cùng chư Tôn đức Phật giáo Nam tông Kinh, Khmer, Sri Lanka và đông đảo quý thiện nam tín nữ gần xa tham dự.

Kathina – theo tiếng Palī không phải là y phục hay dâng y mà có nghĩa là sự vững bền, chặt chẽ. Đại lễ dâng y được gọi như vậy bởi vì kết cấu nhiều quy định quan trọng dẫn đến thắng duyên cho hàng Phật tử. Sau khi an cư ba tháng mùa mưa, Đức Phật cho phép chư Tỳ khưu được lưu lại, may vá y mới trước khi tiếp tục lên đường hành pháp. Cũng chính tại đây, nữ đại tín chủ Visākhā – một trong hai bậc hộ pháp của Phật giáo đã dâng y cúng dường đức Phật và Tăng chúng lần đầu tiên cho đến suốt đời. Từ đó, truyền thống dâng y được lưu lại cho đến ngày nay.

Theo quy định, mỗi chùa một năm chỉ được tổ chức đại lễ dâng y Kathina một lần vào bất cứ ngày nào trong vòng một tháng bắt đầu từ ngày 16/9 đến ngày 15/10 âm lịch. Việc dâng y được thực hiện ở các chùa có chư Tăng nhập hạ và chỉ cúng dường đến chư Tỳ khưu chứ không dâng trực tiếp cá nhân một vị nào cả. Điều này thể hiện ý nguyện hộ trì Tam bảo, phụng sự giới pháp, câu thúc giới luật của người Phật tử tại gia đối với Tăng đoàn.

Đức Thế Tôn có dạy rằng: “Này chư Tỳ khưu, Như Lai cho phép các con đã nhập hạ thọ lãnh dâng y Kathina. Này chư Tỳ khưu, khi các con thọ lãnh dâng y xong, thì được 5 điều phước báo”. Đức Phật suốt 45 năm hướng dẫn chư Tăng và tín chúng tu tập, cũng là 45 năm cuộc đời của Ngài hành tác an cư theo Tăng chúng.

Người cúng dường y Kathina không phân biệt, dâng y đúng thời và hợp đạo. Những Phật tử làm được điều này kiếp sau có hạnh duyên xuất gia sẽ tác thành và tăng trưởng nhanh chóng. Đại lễ dâng y Kathina là một phước duyên đại hạnh thù thắng mang lại sự an lạc cho Tăng đoàn và sự hưng thịnh của Phật giáo.

“Mỗi ngày có được trăm con voi quý

Trăm con ngựa quý, trăm xe ngựa quý

Trăm ngàn cô gái đeo bông tai ngọc

Không bằng quả báu một phần mười sáu của một lần dâng y Kathina…”.

Sau thời tụng kinh lễ bái Tam bảo và nghe pháp do TT.Thiện Hạnh – Trụ trì chùa Nam Tông (quận Bình Tân, TP.HCM) đảm trách, quý Phật tử thành kính đội tấm y và các vật phẩm nhiễu ba vòng Chánh điện trong lời kệ ngân vang: 

“Ca-sa oai đức chi bằng

Sắc vàng thanh bạch của hàng Sa môn

Noi gương Từ phụ Thế Tôn

Hoằng khai Chánh pháp tám muôn bốn ngàn

Ngày nay thiện tín các hàng

Ca-sa đại lễ nghiêm trang cúng dường…”

Tại buổi lễ, cung thỉnh một vị trao truyền Tam quy và Ngũ giới cho hàng Phật tử. Tiếp đó, đại diện thí chủ Đỗ Trước – Phương Lan tác bạch cúng dường quả bát cùng với tam y dâng lên chư Tăng.

Sau khi dâng y, chư Tăng hội lại để làm lễ Tăng sự do nhị vị Thượng tọa tụng tuyên ngôn bằng tiếng Palī chứng minh cho ĐĐ.Thiện Giác đang nhập hạ nơi đây đại diện Tăng bằng cách chú nguyện thọ y mới. Sau đó, vị ấy thỉnh tất cả chư Tôn đức cùng nói lên lời hoan hỷ “Lành thay”, đúng theo giới luật của một vị thọ Kathina.

Sau cùng, chư Tăng mở khóa kinh cầu an, chúc phúc cho các tín chủ và đại chúng tham dự. Đồng thời, cúng dường trai tăng nhằm cầu siêu, hồi hướng phước báu đến cố TT.Thiện Minh – Người sáng lập thiền viện Thiện Minh và ông bà, cha mẹ cùng thân bằng quyến thuộc đã quá vãng sớm siêu sanh.

Một lần nữa, mùa dâng y Kathina PL.2563 tại thiền viện Thiện Minh đã kết thúc viên mãn công đức.

    

 

Hộ Nhãn

The post Vĩnh Long: Thiền viện Thiện Minh tổ chức lễ dâng y Kathina  appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.